2015. március 30., hétfő

Óvodai Beiratkozás 2015/2016
A Kikelet Waldorf Óvodában 2015. árpilis 22-23-án 10-16 óráig szeretettel várjuk a 2015/2016. nevelési évre jelentkező leendő óvodások szüleit.


A beiratkozáshoz kérjük hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját
- a gyermek kötelező védőoltásait tanúsító orvosi igazolást vagy oltási kiskönyvet
- a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját

Kikelet Waldorf Óvoda
4031 Debrecen, Széchenyi u. 65.
www.kikeletwaldorfovi.hu
Tel: 0670-772-9988